Regulamin

Postanowienia ogólne

 

1.  Firma Orushka z siedzibą w Poznaniu; 60-406; os. Lotnictwa Polskiego 16/4; NIP 712-192-07-43, Regon. Nr Konta dla wpłat od zamówień, dokonanych za pośrednictwem strony www.orushka.pl zostanie każdorazowo przekazany po złożeniu zamówienia.

 

2.   Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym odbywa się według poniższego regulaminu oraz według europejskiego kodeksu postępowania w handlu elektronicznym (EKPWE). Złożenie zamówienia w sklepie ORUSHKA.pl oznacza akceptację i konieczność przestrzegania przez Klienta zasad sprzedaży, wynikających z poniższego regulaminu.

 

3.   Ceny produktów wyrażone są w polskich złotych, są to ceny brutto, nie zawierają one żadnych ewentualnych dodatkowych kosztów, np: transportu.

 

4.   Zamówienia można składać całą dobę, przez siedem dni w tygodniu, natomiast ich realizacja odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 16.00, w terminie 1 do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.  Czynniki warunkujące ten termin to np: oczekiwanie na przelew, czas transportu wynikający z regulacji operacyjnych danego przewoźnika, rodzaj wybranego asortymentu oraz innych nieprzewidzianych sił wyższych. Wysyłka towaru może nastąpić po terminie, opisanym powyżej, w przypadku realizacji zamówień indywidualnych. Wówczas osoba dokonujaca zakupu otrzymuje osobną informację o przybliżonym czasie realizacji zamówienia.

 

5.   Obszarem działania sklepu internetowego objęta jest cała Polska i Europa. Na terenie Polski i  Europy zamówienia z naszego sklepu realizuje firma kurierska, Poczta Polska lub firma, wskazana przez naszego Klienta.

 

Składanie zamówień i realizacja

 

1.   Klient kompletuje zamówienie, wybierając produkty, oferowane do sprzedaży z katalogu, znajdującego się na stronie sklepu internetowego. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku ?do koszyka?, a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku ?wyślij?. Do finalnej realizacja postanowień umowy dochodzi po dostarczeniu produktów na adres wskazany przez Klienta.

 

2.   ORUSHKA.pl nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy informacjami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia, a dostarczonymi w zamówieniu.

 

3.   Klient. rejestrując się w sklepie, akceptuje poniższy regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych, niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo w każdym momencie na wgląd i poprawę swoich danych osobowych lub zgłoszenie do obsługi ORUSHKA.pl żądania o zaprzestaniu przetwarzania jego danych .

 

4.   Realizacja zamówień w sklepie internetowym jest trzyetapowa i przebiega w następujący sposób:

 

I.    Pierwszy etap następuje poprzez automatyczne poinformowanie klienta na wskazany adres mailowy o przyjęciu zamówienia, wysłana jest także prośba o potwierdzenie zamówienia, poprzez klikniecie na wskazany w mailu link potwierdzający. W przypadku płatności przelewem na konto, klient otrzymuje numer rachunku bankowego, na który powinien wpłacić określoną kwotę pieniężną, a w przypadku formy za pobraniem – informacje o tym.

 

II.  Drugi etap to ten, w którym klient otrzymuje informację o skompletowaniu / stanie zamówienia, np.: o wpłynięciu należności. Zamówienie, które jest gotowe do wysłania, ma status realizowanego.

 

III. Trzeci etap ? to e-mail informujący o wysłaniu zamówienia oraz zawierający nr przesyłki kurierskiej.

 

5.   Klient ma prawo anulować zamówienie. Jednak możliwość anulowania zamówienia istnieje tylko do czasu gdy obsługa nie zaczęła jeszcze jego realizacji.

 

6.   Zamówienie założone w sklepie zostanie automatycznie anulowane w terminie 7 dni roboczych od daty jego złożenia, jeśli przy wybraniu formy płatności jaką jest przedpłata, środki nie zostaną zaksięgowane na koncie. Wyjątkiem od tej zasady będą zamówienia, w których klient poinformuje obsługę sklep, iż zapłata za zamówienie nastąpi w terminie późniejszym.  Maksymalny czas oczekiwania na zapłatę wynosi  14 dni.

 

7.   Koszt dostawy podany jest w cenniku usług i zawsze wyświetlany podczas składania zamówienia. Wysłanie potwierdzenia zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem wybranego kosztu dostawy.

 

8.   Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży-paragon lub w sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, kurier dostarczy oryginał faktury.

 

9.  Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Mailowe potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez sklep i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji ? na drugim etapie jego realizacji.

 

10.  W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów pracownicy realizujący zamówienia będą kontaktować się z Klientem e-mailowo lub telefonicznie w celu zaproponowania innego towaru.

 

11. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

 

12. Istnieje ewentualność, iż w przypadku zamówienia kilku produktów w jednym zamówieniu, klient otrzyma więcej niż jedną przesyłkę. Z zastrzeżeniem, iż cena kosztu transportu pozostanie niezmienna, klient bez względu na ilość otrzymanych przesyłek za koszt transportu obciążany będzie tylko raz. Sklep zastrzega sobie również, iż w przypadku kilku przesyłek, jedna z nich musi zostać dostarczona w formie przesyłki kurierskiej, natomiast kolejne mogą zostać dostarczone za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

Zwroty i wymiany

 

1. Istnieje możliwość odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki bez podania przyczyny. Jednak odstąpienie w tym wypadku od umowy oraz zwrot towaru może nastąpić tylko w przypadku, gdy towar był nieużywany, pozostaje w oryginalnym opakowaniu, posiada oryginalne metki, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Nie realizujemy równiez zwrotów w przypadku, gdy towar został wykonany na indywidualne zamówienie klienta, według jego wytycznych i wymiarów; w sytuacjach takich istnieje jedynie możliwość naniesienia poprawek. Wyjątek stanowi sytuacja gdy zakupiony produkt został nabyty w wyprzedaży lub promocji (cena pierwotna produktu była przekreślona). W takim przypadku produkt podlega wyłącznie wymianie na inny.

Zwracany towar należy dostarczyć Sprzedawcy na adres podany w liście przewozowym wraz z dokumentami ? dowodem zakupu, fakturą VAT i listem przewozowym. Sprzedawca gwarantuje w terminie do 10 dni roboczych od momentu dostarczenia do siedziby firmy wystawić dokument korygujący oraz zwrócić wartość nabytych produktów na wskazany przez Klienta numer konta bankowego lub przekazem pocztowym na podany w zamówieniu adres, potrącając koszt przekazu pocztowego. Przy zwrocie wartości towaru pierwotne koszty transportu są odliczane od wartości zamówionych artykułów, zwracana jest kwota w równowartości zakupionych produktów.

 

2. Istnieje możliwość wymiany zakupionych produktów. Dopuszcza się wymianę na inny rozmiar oraz wymianę na inny produkt. Ewentualna różnica w cenie produktów, w przypadku nadpłaty – będzie zwracana na wskazane przez klienta konto bankowe, w przypadku niedopłaty – klient zobowiązany będzie do wpłacenia różnicy na konto bankowe sklepu. Koszty transportu związane z wymianą pokrywa kupujący (wg cennika).

 

 Gwarancje i reklamacje

 

1.   Każdy oferowany przez sklep produkt jest objęty rękojmią producenta. W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności pomiędzy oferowanym a otrzymanym produktem, sprzedawca przyjmuje reklamację do rozpatrzenia. Gdy jest ona zasadna klient ma prawo do otrzymania towaru wolnego od wad, nowego towaru, zwrotu gotówki. Również Klient może wybrać z katalogu inny produkt o tej samej lub wyższej wartości, dopłacając różnicę.

 

Formy Płatności

 

1.   Płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:

a)   Gotówką (pobranie) ? wartość zamówienia należy przekazać kurierowi przy odbiorze zakupów.

b)   Przelewem bankowym (przedpłata) – przelew należy wysłać na konto wskazane na drugim etapie realizacji zamówienia. Sklep rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie w polu ?tytułem? prosimy podać numer zamówienia. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w transferze należności pomiędzy bankami.

 

Postanowienia Końcowe

 

1.   Wszystkie znaki towarowe i nazwy zostały użyte wyłącznie w celu prezentacji produktów i są własnością producenta.

2.   Sklep internetowy ORUSHKA.pl nie wypożycza oferowanych towarów do testowania.